IconIconIconIcon
Banner
Banner

FAZA 1 - SME

 

TAGSON: GAME-CHANGING GREEN SCALABLE SOLUTION FOR SUSTAINABLE PACKAGING AND TAGGING

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (20%) in Evropska unija iz

Evropskega sklada za regionalni razvoj (80%) v skupni višini 35.000 evrov.

www.eu-skladi.si

 

Opis operacije in ciljev:

Cilji študije izvedljivosti so bili dokazati tehnično in ekonomsko izvedljivost razvojnega projekta Tagson, specifično: (1) validacija poslovnega modela prek ugotovitve potrebe po konceptu Tagson na EU ravni; (2) ugotoviti sprejemanje Tagsona s strani končnih uporabnikov in sposobnost Tagsonovega naslavljanja konkretnih problemov; (3) pripraviti načrt za skaliranje na EU trgih in internacionalizacijo podjetja.

Opis opravljenega dela:

Operacija je potekala kot realizacija štirih širših sklopov, definiranih v prijavi.

T1. Študija uporabnikov: prek intervjujev s končnimi uporabniki smo identificirali specifične potrebe ciljnih skupin ter temu prilagodili nadaljnji razvoj rešitve. Os potrebe-rešitev smo validirali neposredno prek končnih uporabnikov ter potrdili funkcionalosti, postavitev in obliko naprave ter tudi oceno povpraševanja in cenovno politiko.

T2. Tehnična študija: pripravili smo oceno tehničnih zahtev, razpoložljiivih internih kapacitet in zunanjih dobaviteljev ter glede na te specifikacije že začeli z iteracijami prototipa proti končno zamišljeni različici.

T3. Tržna študija: za Tagson smo definirali prioritetne geografske segmente v Evropi in raziskovali pogoje, velikost, trende, specifične tržne segmente znotraj posamezne države in možnosti za strateško pozicioniranje rešitve, možnosti za rast, konkurenco in perspektive za uspešen prodor na trg.

T4: Razširjanje: S kratkimi digitalnimi kampanjami in demonstracijskimi sestanki smo ocenili, kako različne komunikacijske akcije in metode lahko povečajo vidnost in pospešijo povpraševanje po Tagsonu.

 

Glavni doseženi rezutlati:

T1: Razumemo vse pomembne vidike na strani uporabnikov, ki jih ti izražajo kot nujne za sprejetje Tagsona kot rešiitve za njihove težave. V veliki večini Tagson na prototipni ravni te potrebe izpolnjuje; glede na odzive smo prioritizirali nadaljnji razvoj.

T2: Glede na odzive uporabnikov smo pripravili napredno verzijo prototipa in definirali scenarij nadaljnejga razvoja.

T3: Študija trga je pripravljena in pomeni strateški plan za nadaljnjo postopno internacionalizacijo podjetja prek produkta Tagson.

T4: Razširjanje: med metodami in promocijsko-komunikacijskimi pristopi so najbolj učinkoviti kvalitetno narejeni videi o produktu, kvalitetno posnete fotografije v skladu s CGP produkta, natančno usmerjena digitalna kampanja na generalne ali tehnične direktorje ter na vodje oddelkov, kjer se soočajo s situacijo, primerno za vpeljavo Tagsona. Demonstracijski sestanki pri potencialnih strankah in neposredni stiki so potrebni, ne pa 100% nujni za realizacijo prodaje. Za nas je to pomembna potrditev prodajnega koncepta, saj prodaje ne bomo sklenili vedno v živo.

POROČILO:

Operacija je potekala med 1.7. in 31.12.2018. Izvajali smo jo v Kranju ter na terenu pri obiskih zdajšnjih in potencialnih prihodnjih strank v Sloveniji in tujini. Uporabljali smo metode kraktih intervjujev s potencialnimi strankami, raziskave prek javno objavljenih dokumentov, neposrednih sestankov in demonstracij ter iteracije prototipiranja za pridobitev novih spoznanj o velikosti trga, kamor se želimo pozicionirati, povratnih informacij s strani bodočih kupcev, adaptacijo poslovnega modela in tehnološko nadgradnjo naše rešitve. Operacijo smo izvedli z lastnimi kadrovskimi kapacitetami in občasno pomočjo strokovnjakov.

 

VAŠA KOŠARICA
Štular plus
Štular plus
DOSTAVA:  0,00 €
Štular plus
DDV (22%):  0,00 €
Štular plus
ZA PLAČILO:  0,00 €
Štular plus
PREGLEJ KOŠARICO
Banner
Banner
Banner